Menú de Navegación

2020/10/28

O.O.G DEIALDIA | CONVOCATORIA O.M.R | 2020


Se abre el periodo electoral para proceder a la renovación  de las-os componentes  que causan baja en el  Órgano Máximo de Representación (O.M.R) de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

Euskal autonomia  Erkidegoko  unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako Ordezkaritzako Organo Gorenean (O.O.G) baja eragiten duten partaideak  berriztatzeko hauteskunde-aldia zabalik dagoela komunikatu nahi dizuegu.

Para  presentar vuestras candidaturas debéis pasar por Dirección con cita previa o llamar por teléfono y decid vuestro nombre a alguien de equipo directivo.

Zuen hautagaitzak aurkezteko, zuzendaritzara joan behar duzue aurrez hitzordua eskatuta, edo telefonoz deitu eta erabaki zuen izena zuzendaritza-taldeko norbaiti.CALENDARIO DEL PROCESO DE RENOVACION DEL OMR
 • Publicación de la Orden en el B.O.P.V. .................................................... 15 de octubre
 • Constitución de la Junta Electoral: ..................................................……. 26 de octubre
 • Admisión de candidatos/as: ................................... Del 27 de octubre al 9 de noviembre
 • Publicación listas provisionales de candidatos/as y electores/as: …….. 10 de noviembre
 • Reclamaciones contra las listas provisionales: ....................... Del 11 al 13 de noviembre
 • Resolución de las reclamaciones: .....................................................… 18 de noviembre
 • Publicación listas definitivas de candidatos/as y electores/as: ..……… 19 de noviembre
 • Celebración de los actos electorales: ...…............................ Del 25 al 27 de noviembre
 • Publicación de resultados: ..............................................................…. 30 de noviembre
 • Reclamaciones contra los resultados: ..................................….. Del 1 al 3 de diciembre
 • Resolución de las reclamaciones: ............................................................ 9 de diciembre
 • Publicación de resultados definitivos: ............................……………... 10 de diciembre
 • Cumplimentación Ficha-Resumen y remisión a Inspección: Antes del 11 de diciembre
 • Constitución del nuevo O.M.R.: ...............................…. Entre el 11 y el 17 de diciembre

OOGren berritze-prozesuaren egutegia
 • Agindua argitaratzea E.H.A.A.n .......................................................... Urriaren 15ean
 • Hauteskunde-Batzordea osatzea ............................................................. Urriaren 26an
 • Hautagaiak onartzea ….................................................... Urriaren 27tik azaroaren 9ra
 • Hautagaien eta hautesleen zerrenda behin-behinekoz argitaratzea….. Azaroaren 10ean
 • Behin-behineko zerrenden aurkako murtziloak aurkeztea ……… Azaroaren 11tik 13ra
 • Aurkeztutako murtziloen ebazpena ...................................................... Azaroaren 18an
 • Hautagaien eta hautesleen zerrenda behin-betikoz argitaratzea ........... Azaroaren 19an
 • Hautaketa ekintzak gauzatzea .............................................…..... Azaroaren 25etik 27ra
 • Boto-emanketetan lortutako emaitzak argitaratzea .............................. Azaroaren 30ean
 • Hauteskundeetako emaitzen aurkako murtziloak aurkeztea .......... Abenduaren 1etik 3ra
 • Aurkeztutako murtziloen ebazpena ....................................................... Abenduaren 9an
 • Hauteskundeetako emaitzak behin-betikoz argitaratzea ................... Abenduaren 10ean
 • Laburpen-fitxa bete eta Hezkuntza-Ikuskaritzara bidaltzea: Abenduaren 11a baino lehen
 • O.O.G. berriaren eraketa ........................................................... Abenduaren 11tik 17ra

2020/10/13

BECAS 2020-2021 BEKAK

UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IKASLEAK ESKOLATZEKO IKASKETA-BEKETARAKO ETA LAGUNTZETARAKO DEIALDIA

2020-2021 ikasturtea

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako 2020-2021 ikasturteko deialdia zabalik dago azaroaren 9ra arte.

Deialdia (EHAA, 2020-10-08)


BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS 

Curso 2020-2021

El plazo para solicitar las becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2020-2021 estará abierto hasta el 9 de noviembre.

Convocatoria (BOPV, 08-10-2020)